Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ Γυμνάσιο είναι ένα Ιδιωτικό Γυμνάσιο το οποίο συνδυάζει με επιτυχία την αποτελεσματική και ουσιαστική μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου σε ένα οικογενειακό και φιλικό εκπαιδευτικό κλίμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας διακρίνεται για την προσφορά γνώσεων, την εξοικονόμηση καθημερινού χρόνου αλλά και για το χαμηλό οικονομικό του κόστος. Αυτό που όμως σίγουρα μας ξεχωρίζει είναι ότι οποιαδήποτε ενισχυτική και φροντιστηριακή βοήθεια χρειάζονται οι μαθητές/τριες παρέχεται αποκλειστικά μέσα στο σχολείο.

Με περιορισμένο αριθμό ατόμων ανά τμήμα στοχεύουμε στην εντατική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων διαμορφώνοντας ειδικά το πρόγραμμα σπουδών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Εφαρμόζουμε ένα σύστημα διδασκαλίας που επιδιώκει ο/η μαθητής/τρια:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές των Μαθηματικών και της Φυσικής.

 • να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση και να διατυπώνει ορθά και με σαφήνεια τις σκέψεις του τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

 • να κατανείμει σωστά το χρόνο μελέτης και να βελτιώσει την ποιότητα.

 • να τον/την ελαφρύνει από άσκοπη και στείρα αποστήθιση.

 • να τον/την εξοικειώσει με τα νέα δεδομένα και να τον προετοιμάσει σωστά για το Λύκειο.

Τα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ σχολείο είναι πολλά και σημαντικά.

 • Ειδικά προγράμματα 

 • Αξιοποίηση χρόνου

 • Ιδανικό περιβάλλον φοίτησης

 • Ανανεωμένο επιτελείο καθηγητών ειδικευμένο ανά τομέα με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα

 • Ψυχολογική υποστήριξη

 • Εκδόσεις που υποστηρίζουν το διδακτικό έργο

 • Ολιγομελή τμήματα 

 • Μελέτη στον ίδιο χώρο με την επίβλεψη του καθηγητή

 • Συστηματική ενημέρωση

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός

 • Εύκολη πρόσβαση

 • Γυμναστική σε ειδικούς χώρους άθλησης

 • Χαμηλό κόστος φοίτησης

 

Πιο αναλυτικά:

 

ΚΟΡΩΠΙ

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle