top of page

Λύκειο

Anchor 1

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ Λύκειο είναι ένα Ιδιωτικό Λύκειο το οποίο συνδυάζει με επιτυχία την αποτελεσματική και ουσιαστική μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου σε ένα οικογενειακό και φιλικό εκπαιδευτικό κλίμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας διακρίνεται για την προσφορά γνώσεων, την εξοικονόμηση καθημερινού χρόνου αλλά και για το χαμηλό οικονομικό του κόστος. Αυτό που όμως σίγουρα μας ξεχωρίζει είναι ότι οποιαδήποτε ενισχυτική βοήθεια χρειάζονται οι   μαθητές/ριες παρέχεται αποκλειστικά μέσα στο σχολείο.

Με περιορισμένο αριθμό ατόμων ανά τμήμα στοχεύουμε στην εντατική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων διαμορφώνοντας ειδικά το πρόγραμμα σπουδών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

 Η διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων γίνεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στείρα αποστήθιση της διδακτέας ύλης.

Προγράμματα 

Ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχουμε διαμορφώσει ένα αποδοτικό και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτεραιότητα δίνεται στην εντατική διδασκαλία όλων των βασικών μαθημάτων και κυρίως των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο Λύκειο, η οποία εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ σχολείου. Έτσι, τα παιδιά εκμεταλλεύονται δημιουργικά όλες τις ώρες της ημέρας. ​​

Στο πρόγραμμα διενεργούνται εβδομαδιαία διαγνωστικά tests στα βασικά μαθήματα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κενά γνώσεων ώστε να καλυφθούν άμεσα.

Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται επαναληπτικά διαγωνίσματα σε εβδομαδιαία βάση για τα βασικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Σε καθορισμένα μέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα διαγωνισμάτων διεξάγονται επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης στα βασικά μαθήματα σε συνθήκες πανελλήνιων εξετάσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κριτικής ικανότητας, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων.

Επιτελείο καθηγητών ειδικευμένο ανά τομέα

Το ανανεωμένο επιτελείο των εκπαιδευτικών μας απαρτίζεται από καθηγητές/ριες όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι/ες διαθέτουν πολύχρονη διδακτική πείρα και σύγχρονη κατάρτιση. 

Είναι πάντα δίπλα στους/στις μαθητές/ριές μας στηρίζοντας την εκπαιδευτική τους πορεία.

​Είναι καθηγητές/ριες ειδικευμένοι ανά τομέα, γνωστικό αντικείμενο και μάθημα και επιλέγονται προσεκτικά με βάση τον τομέα ειδίκευσής τους.

​Συμμετέχουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση των τμημάτων, των διαγωνισμάτων και των συγγραμμάτων.

​Αξιολογούνται συνεχώς για τη δουλειά τους.

​Ακολουθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης, προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ριών τους.

​Αφιερώνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας, όπου κρίνεται απαραίτητο.

​Αναθέτουν επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνουν προσομοιωτικές ασκήσεις, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/ριών ακόμη και με τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης.

Εκδόσεις

Βοηθητικό υλικό σημειώσεων σε έντυπη μορφή υποστηρίζουν διδακτικά το έργο μας.

Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθενται τα συγγράμματα των εκδόσεων του εκπαιδευτηρίου μας για όλες τις τάξεις του Λυκείου, απόλυτα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Οι εκδόσεις μας αποτελούν προϊόν πολύχρονης συνεργασίας των συγγραφικών μας ομάδων, που διαρκώς αναπροσαρμόζονται με ετήσια ανανεώσιμο υλικό.

Ολιγομελή τμήματα 

Οι τάξεις μας αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων εξασφαλίζοντας ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

Μελέτη

 Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/ριες να μελετούν και να ολοκληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των μαθητικών τους υποχρεώσεων μέσα στον χώρο του σχολείου μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών για μεγαλύτερη εμβάθυνση και επίλυση τυχόν αποριών επί της διδαχθείσας ύλης. Στο διάστημα αυτό επίσης διενεργούνται τα φροντιστηριακά μαθήματα των ξένων γλωσσών. Επιπλέον διενεργείται ενισχυτική διδασκαλία όταν αυτό απαιτείται.

Ενημέρωση

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες, παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση σχετικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών/ριών με οργανωμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα και άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση και τους/τις καθηγητές/ριες.

Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή, γρήγορα και άμεσα, για την πρόοδο των παιδιών τους (βαθμολογία, απουσίες κλπ.) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 4schools.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Παρέχεται ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες και μέσω της πλατφόρμας Οδηγός Σταδιοδρομίας με σκοπό να βοηθήσουμε τους/τις μαθητές/ριες μας να ανταποκριθούν με επιτυχία στο κομβικό σημείο της επιλογής κλάδου σπουδών.

Με απόλυτη συνέπεια, ειλικρίνεια και συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους/στις μαθητές/ριες και τις οικογένειές τους:

  • ​συντάσσουμε τα μηχανογραφικά δελτία για κάθε μαθητή/ρια ξεχωριστά.

  • ​πραγματοποιούμε κυκλικές συναντήσεις με κάθε μαθητή/ρια, στις οποίες δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημιακών σχολών αλλά και τον τρόπο σύνταξης της σειράς προτίμησής τους.

bottom of page