top of page

Εξετάσεις Εισαγωγής

Anchor 1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις εισαγωγής πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την άνοιξη και απευθύνονται σε μαθητές/ριες που θέλουν να φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Η  εγγραφή  και  η  κατοχύρωση  θέσης  στην  τάξη  της  Α  Γυμνασίου για το  σχολικό έτος 2024-2025 προϋποθέτει τη συμμετοχή του/της μαθητή/ριας στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α Γυμνασίου απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης.

Για τις υπόλοιπες τάξεις επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημέρωσουμε για τη διαθεσιμότητα των θέσεων. 

Οι μαθητές/ριες εξετάζονται μόνο γραπτώς σε δύο μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 90 λεπτά. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων, με άριστα το 100.

Ο αριθμός των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία κατά σειρά επιτυχίας και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις γίνονται δεκτοί στο σχολείο. Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμίας στην τελευταία θέση κατάταξης, τότε οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν περαιτέρω για προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Επισημαίνουμε ότι οι βαθμολογίες των εισαγωγικών εξετάσεων δεν ανακοινώνονται και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεως επί των αποτελεσμάτων.

Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών θα αποσταλεί στο email που έχετε καταχωρήσει στην αίτηση η λίστα των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων προς εγγραφή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου για να κατοχυρώσουν τη θέση εντός δύο ημερών. Οι γονείς-κηδεμόνες των επιτυχόντων υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν για την εγγραφή τους εδώ. Αν δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα η κατοχύρωση κάποιας/οιων θέσης/εων, τότε η Διεύθυνση του σχολείου θα επικοινωνήσει με τους γονείς-κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών υποψηφίων για την κάλυψη της/των θέσης/εων αυτής/ών.

Για την κατοχύρωση της θέσης απαιτείται η καταβολή του 1/10 των συμφωνημένων διδάκτρων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Ώρα διεξαγωγής εξετάσεων: 9:00 - 10:30 & 11:00 - 12:30

Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά

Διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων: 3 ώρες (90 λεπτά για τη Νεοελληνική Γλώσσα & 90 λεπτά για τα Μαθηματικά)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων: Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ανάλογη αυτής που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι/ες στο Δημοτικό και ιδιαίτερα στην ύλη των τελευταίων τάξεων. 

 

 

 

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων: Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα εισέλθουν μόνοι/ες τους στον χώρο του σχολείου το αργότερο στις 8:45 όπου θα τους υποδεχθούν οι υπεύθυνοι/ες καθηγητές/ριες. 

Μετά τη διαπίστευση των προσερχομένων (με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας που εκδίδεται από την Αστυνομία, τον Δήμο και τα Κ.Ε.Π.), με τη συνοδεία επιτηρητών θα οδηγηθούν στις αίθουσες στις οποίες θα εξεταστούν και θα ακολουθήσει η ταξιθέτηση σε προκαθορισμένες θέσεις.

Κάθε διαγωνιζόμενος/η πρέπει να έχει μαζί του/της τα ακόλουθα: έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του/της, δυο στιλό μπλε χρώματος, χάρακα και ρολόι χειρός (όχι smart watch) και μπουκάλι με νερό. 

Επίσης μπορούν να φέρουν και οτιδήποτε για να γευματίσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το φαγητό θα φυλαχθεί σε ειδικό μέρος (ντουλάπι, ψυγείο) και μπορεί να ζεσταθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.


Οι διαγωνιζόμενοι/ες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης αρχείων και εγγραφής εικόνας ή ήχου, διορθωτικό υγρό ή διορθωτική ταινία, μολύβι, γόμα, βιβλία και σημειώσεις.

Η εξεταστική διαδικασία του πρώτου μαθήματος (Νεοελληνική Γλώσσα) θα ξεκινήσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 10:30. Η εξεταστική διαδικασία του δεύτερου μαθήματος (Μαθηματικά) θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:30. Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα μπορούν να κάνουν διάλειμμα 25 λεπτών στο χρονικό διάστημα 10:30-10:55.

 

Προτείνεται σε όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες να εξαντλήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο της εξέτασης.

Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα πρέπει να απαντήσουν πάνω στις κόλλες που θα τους δοθούν. Επιπροσθέτως, θα τους δοθούν λευκές κόλλες ως πρόχειρα χωρίς όμως αυτές να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία της βαθμολόγησης.

 

Η παράδοση των γραπτών και η αποχώρηση των διαγωνιζόμενων από την αίθουσα είναι εφικτή μετά την ολοκλήρωση κάθε ομάδας θεμάτων εντός του χρονικού πλαισίου εξέτασης.


Η διόρθωση των γραπτών θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες μετά το πέρας της δοκιμασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Anchor 2
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ως κηδεμόνας ότι ενδιαφέρομαι να συμμετέχει ο/η αναφερόμενος/η υποψήφιος/α στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α Γυμνασίου του σχολείου σας για το σχολικό έτος 2024-2025.


Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων.
bottom of page