top of page

Εξετάσεις Εισαγωγής

Anchor 1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις εισαγωγής πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την άνοιξη και απευθύνονται σε μαθητές/ριες που θέλουν να φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Η  εγγραφή  και  η  κατοχύρωση  θέσης  στην  τάξη  της  Α  Γυμνασίου για το  σχολικό έτος 2023-2024 προϋποθέτει τη συμμετοχή του/της μαθητή/ριας στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α Γυμνασίου απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης.

Για τις υπόλοιπες τάξεις επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημέρωσουμε για τη διαθεσιμότητα των θέσεων. 

Οι μαθητές/ριες εξετάζονται μόνο γραπτώς σε δύο μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 90 λεπτά. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων, με άριστα το 100.

Ο αριθμός των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία κατά σειρά επιτυχίας και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις γίνονται δεκτοί στο σχολείο. Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμίας στην τελευταία θέση κατάταξης, τότε οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν περαιτέρω για προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Επισημαίνουμε ότι οι βαθμολογίες των εισαγωγικών εξετάσεων δεν ανακοινώνονται και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεως επί των αποτελεσμάτων.

Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών θα αποσταλεί στο email που έχετε καταχωρήσει στην αίτηση η λίστα των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων προς εγγραφή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου για να κατοχυρώσουν τη θέση εντός δύο ημερών. Οι γονείς-κηδεμόνες των επιτυχόντων υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν για την εγγραφή τους εδώ. Αν δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα η κατοχύρωση κάποιας/οιων θέσης/εων, τότε η Διεύθυνση του σχολείου θα επικοινωνήσει με τους γονείς-κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών υποψηφίων για την κάλυψη της/των θέσης/εων αυτής/ών.

Για την κατοχύρωση της θέσης απαιτείται η καταβολή του 1/10 των συμφωνημένων διδάκτρων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Ώρα διεξαγωγής εξετάσεων: 9:00 - 10:30 & 11:00 - 12:30

Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά

Διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων: 3 ώρες (90 λεπτά για τη Νεοελληνική Γλώσσα & 90 λεπτά για τα Μαθηματικά)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων: Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ανάλογη αυτής που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι/ες στο Δημοτικό και ιδιαίτερα στην ύλη των τελευταίων τάξεων. Την ύλη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας πάνω στο παρακάτω εικονίδιο:

 

 

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων: Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα εισαχθούν μόνοι/ες τους στον χώρο του σχολείου το αργότερο στις 8:45 και θα τους υποδεχθούν οι υπεύθυνοι/ες καθηγητές/ριες. Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

Κάθε διαγωνιζόμενος/η πρέπει να έχει μαζί του/της τα ακόλουθα: δυο στυλό μπλε χρώματος, χάρακα και ρολόι χειρός (όχι smart watch) και μπουκάλι με νερό. 

Επίσης μπορούν να φέρουν και οτιδήποτε για να γευματίσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το φαγητό θα φυλαχθεί σε ειδικό μέρος (ντουλάπι, ψυγείο) και μπορεί να ζεσταθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.


Οι διαγωνιζόμενοι/ες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης αρχείων και εγγραφής εικόνας ή ήχου, διορθωτικό υγρό ή διορθωτική ταινία, βιβλία και σημειώσεις.

Μετά τη διαπίστευση των προσερχομένων, με την συνοδεία επιτηρητών θα οδηγηθούν στις αίθουσες στις οποίες θα διαγωνιστούν και θα γίνει η ταξιθέτηση σε προκαθορισμένες θέσεις.

Η εξεταστική διαδικασία του πρώτου μαθήματος (Νεοελληνική Γλώσσα) θα ξεκινήσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 10:30. Η εξεταστική διαδικασία του δεύτερου μαθήματος (Μαθηματικά) θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:30. Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα μπορούν να κάνουν διάλειμμα 30 λεπτών στο χρονικό διάστημα 10:30-11:00.

 

Προτείνεται σε όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες να εξαντλήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο της εξέτασης.

Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα απαντήσουν πάνω στις κόλλες που θα τους δοθούν. Επιπροσθέτως, θα τους δοθούν λευκές κόλλες ως πρόχειρα χωρίς όμως αυτές να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία της διόρθωσης.

 

Η παράδοση των γραπτών γίνεται όταν οι διαγωνιζόμενοι/ες ολοκληρώνουν κάθε ομάδα θεμάτων εντός του χρονικού πλαισίου της εξέτασης και μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα μέχρι την έναρξη του διαλείμματος. 


Η διόρθωση των γραπτών θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες μετά το πέρας της δοκιμασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Anchor 2
bottom of page