Εξετάσεις Εισαγωγής

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Η εγγραφή στις τάξεις της Α Γυμνασίου και Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 προϋποθέτει τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης.

Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών θα αναρτηθεί στο σχολείο και στην ιστοσελίδα η λίστα των υποψήφιων προς εγγραφή με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Ο/Η κάθε υποψήφιος/α έχει το δικαίωμα να δει το γραπτό του/της βαθμολογημένο. 

 

Ο αριθμός των υποψήφιων με την υψηλότερη βαθμολογία που θα εγγραφούν στις αντίστοιχες τάξεις θα είναι ίσος με τον αριθμό που θα δέχεται κάθε τάξη. Αν υπάρχει ισοβαθμία στην τελευταία θέση εισαγωγής τότε οι υποψήφιοι/ες καλούνται για προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α προς εγγραφή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων για την εισαγωγή στην Α' Γυμνασίου:  Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων για την εισαγωγή στην Α' Λυκείου:       Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Ώρα διεξαγωγής εξετάσεων: 9:00 - 10:30 & 11:00 - 12:30

Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά

Διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων: 3 ώρες (1,5 ώρα για την Νεοελληνική Γλώσσα & 1,5 ώρα για τα Μαθηματικά)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων: Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ανάλογη αυτής που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι/ες στο Δημοτικό για την Α Γυμνασίου και αυτής στο Γυμνάσιο για την Α Λυκείου και ιδιαίτερα στην ύλη των τελευταίων τάξεων. 

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων: Οι διαγωνιζόμενοι/ες μαθητές/τριες θα εισαχθούν μόνοι/ες τους στον χώρο του σχολείου το αργότερο στις 8:45 και θα τους υποδεχθούν οι υπεύθυνοι καθηγητές.

Κάθε διαγωνιζόμενος/η θα πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα: δυο στυλό μπλε χρώματος, χάρακα και ρολόι χειρός.

Οι διαγωνιζόμενοι/ες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κινητό τηλέφωνο, διορθωτικό υγρό (blanco) ή διορθωτική ταινία, βιβλία και σημειώσεις.

Μετά τη διαπίστευση των προσερχομένων μαθητών/τριών, με την συνοδεία επιτηρητών θα οδηγηθούν στις αίθουσες στις οποίες θα διαγωνιστούν και θα γίνει η ταξιθέτηση σε προκαθορισμένες θέσεις.

Η εξεταστική διαδικασία του πρώτου μαθήματος (Νεοελληνική Γλώσσα) θα ξεκινήσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 10:30. Η εξεταστική διαδικασία του δεύτερου μαθήματος (Μαθηματικά) θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:30. Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα μπορούν να κάνουν διάλειμμα 30 λεπτών στο χρονικό διάστημα 10:30-11:00.

 

Προτείνεται σε όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες να εξαντλήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο της εξέτασης.

Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα απαντήσουν πάνω στις κόλλες που θα τους δοθούν. Επιπροσθέτως, θα τους δοθούν λευκές κόλλες ως πρόχειρα χωρίς όμως αυτές να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία της διόρθωσης.

 

Η παράδοση των γραπτών γίνεται όταν οι διαγωνιζόμενοι/ες ολοκληρώνουν κάθε ομάδα θεμάτων εντός του χρονικού πλαισίου της εξέτασης και μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα μέχρι την έναρξη του διαλείμματος. 


Η διόρθωση των γραπτών θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες μετά το πέρας της δοκιμασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 
ΠΡΟΣΟΨΗ 2.jpg

ΚΟΡΩΠΙ

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle