Εξετάσεις Εισαγωγής

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η  εγγραφή  και  η  κατοχύρωση  θέσης  στην  τάξη  της  Α  Γυμνασίου για το  σχολικό έτος  2022-2023 προϋποθέτει τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης.

Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (στην ενότητα "Εξετάσεις Εισαγωγής") η λίστα των υποψηφίων προς εγγραφή με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων προς εγγραφή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου για να κατοχυρώσουν τη θέση εντός δύο ημερών. Οι γονείς-κηδεμόνες των επιτυχόντων υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν για την εγγραφή τους εδώ. Αν δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα η κατοχύρωση κάποιας/ιων θέσης/εων, τότε η Διεύθυνση του σχολείου θα επικοινωνήσει με τους γονείς-κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών υποψηφίων για την κάλυψη της/των θέσης/εων αυτής/ών.

Για την κατοχύρωση της θέσης απαιτείται η καταβολή του 1/10 των συμφωνημένων διδάκτρων.

 

Ο αριθμός των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία που θα εγγραφούν στις αντίστοιχες τάξεις θα είναι ίσος με τον αριθμό που θα δέχεται κάθε τάξη. Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμίας στην τελευταία θέση κατάταξης, τότε οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν περαιτέρω για προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2022

Ώρα διεξαγωγής εξετάσεων: 9:00 - 10:30 & 11:00 - 12:30

Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά

Διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων: 3 ώρες (1,5 ώρα για τη Νεοελληνική Γλώσσα & 1,5 ώρα για τα Μαθηματικά)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων: Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ανάλογη αυτής που έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι/ες στο Δημοτικό και ιδιαίτερα στην ύλη των τελευταίων τάξεων.

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων: Οι διαγωνιζόμενοι/ες μαθητές/τριες θα εισαχθούν μόνοι/ες τους στον χώρο του σχολείου το αργότερο στις 8:45 και θα τους υποδεχθούν οι υπεύθυνοι καθηγητές.

Κάθε διαγωνιζόμενος/η θα πρέπει να έχει μαζί του τα ακόλουθα: δυο στυλό μπλε χρώματος, χάρακα και ρολόι χειρός (όχι smart watch) και μπουκάλι με νερό. 

Επίσης μπορούν να φέρουν και οτιδήποτε για να γευματίσουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το φαγητό θα φυλαχθεί σε ειδικό μέρος (ντουλάπι, ψυγείο) και μπορεί να ζεσταθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.


Οι διαγωνιζόμενοι/ες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης αρχείων και εγγραφής εικόνας ή ήχου, διορθωτικό υγρό ή διορθωτική ταινία, βιβλία και σημειώσεις.

Μετά τη διαπίστευση των προσερχομένων μαθητών/τριών, με την συνοδεία επιτηρητών θα οδηγηθούν στις αίθουσες στις οποίες θα διαγωνιστούν και θα γίνει η ταξιθέτηση σε προκαθορισμένες θέσεις.

Η εξεταστική διαδικασία του πρώτου μαθήματος (Νεοελληνική Γλώσσα) θα ξεκινήσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 10:30. Η εξεταστική διαδικασία του δεύτερου μαθήματος (Μαθηματικά) θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:30. Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα μπορούν να κάνουν διάλειμμα 30 λεπτών στο χρονικό διάστημα 10:30-11:00.

 

Προτείνεται σε όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες να εξαντλήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο της εξέτασης.

Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα απαντήσουν πάνω στις κόλλες που θα τους δοθούν. Επιπροσθέτως, θα τους δοθούν λευκές κόλλες ως πρόχειρα χωρίς όμως αυτές να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία της διόρθωσης.

 

Η παράδοση των γραπτών γίνεται όταν οι διαγωνιζόμενοι/ες ολοκληρώνουν κάθε ομάδα θεμάτων εντός του χρονικού πλαισίου της εξέτασης και μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα μέχρι την έναρξη του διαλείμματος. 


Η διόρθωση των γραπτών θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες μετά το πέρας της δοκιμασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα.