top of page

Γυμνάσιο

Anchor 1

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ Γυμνάσιο είναι ένα Ιδιωτικό Γυμνάσιο το οποίο συνδυάζει με επιτυχία την αποτελεσματική και ουσιαστική μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου σε ένα οικογενειακό και φιλικό εκπαιδευτικό κλίμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας διακρίνεται για την προσφορά γνώσεων και την εξοικονόμηση καθημερινού χρόνου. Αυτό που όμως σίγουρα μας ξεχωρίζει είναι ότι οποιαδήποτε ενισχυτική  βοήθεια χρειάζονται οι  μαθητές/ριες παρέχεται αποκλειστικά μέσα στο σχολείο.

Με περιορισμένο αριθμό ατόμων ανά τμήμα στοχεύουμε στην εντατική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων διαμορφώνοντας ειδικά το πρόγραμμα σπουδών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Εφαρμόζουμε ένα σύστημα διδασκαλίας που επιδιώκει ο/η μαθητής/ρια:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές των Μαθηματικών και της Φυσικής.

 • να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση και να διατυπώνει ορθά και με σαφήνεια τις σκέψεις του τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

 • να κατανείμει σωστά το χρόνο μελέτης και να βελτιώσει την ποιότητα.

 • να τον/την ελαφρύνει από άσκοπη και στείρα αποστήθιση.

 • να τον/την εξοικειώσει με τα νέα δεδομένα και να τον προετοιμάσει σωστά για το Λύκειο.

Τα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ σχολείο είναι πολλά και σημαντικά.

 • Ειδικά προγράμματα 

 • Αξιοποίηση χρόνου

 • Ιδανικό περιβάλλον φοίτησης

 • Ανανεωμένο επιτελείο καθηγητών ειδικευμένο ανά τομέα με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα

 • Ψυχολογική υποστήριξη

 • Εκδόσεις που υποστηρίζουν το διδακτικό έργο

 • Ολιγομελή τμήματα 

 • Μελέτη στον ίδιο χώρο με την επίβλεψη του καθηγητή

 • Συστηματική ενημέρωση

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός

 • Εύκολη πρόσβαση

 

Πιο αναλυτικά:

 

Προγράμματα

Ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχουμε διαμορφώσει ένα αποδοτικό και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτεραιότητα δίνεται στην εντατική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων (Νεοελληνική και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά), η οποία εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ σχολείου. 

Στο πρόγραμμα διενεργούνται εβδομαδιαία διαγνωστικά tests σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κενά γνώσεων ώστε να καλυφθούν άμεσα.​

Με το ΜΕΘΟΔΙΚΟ σχολείο να ενσωματώνει τα βασικά μαθήματα μέσα στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα εκμηδενίζεται η ανάγκη των       μαθητών/ριών για συμπληρωματική/βοηθητική εκπαίδευση (π.χ. φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα) κατά τις απογευματινές ώρες, γεγονός που τους απαλλάσσει από σπατάλη χρόνου και επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

 

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο αναγκαίος ελεύθερος χρόνος των μαθητών/ριών ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για επιπλέον διάβασμα και εμπέδωση της ύλης, για ξεκούραση και ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια ή άλλες δραστηριότητες.

Αξιοποίηση  χρόνου

Περιβάλλον φοίτησης

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς χαμένες διδακτικές ώρες και κενά λόγω απεργιών των διδασκόντων/ουσών κλπ., η απόδοση του/της μαθητή/ριας γίνεται μέγιστη.

Το ανανεωμένο επιτελείο των εκπαιδευτικών μας απαρτίζεται από καθηγητές/ριες όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι διαθέτουν πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα και σύγχρονη κατάρτιση.

Είναι καθηγητές/ριες καταξιωμένοι στη συνείδηση των γονιών και των μαθητών/ριών για την ποιότητα της διδακτικής και της συγγραφικής τους δουλειάς. 

Είναι πάντα δίπλα στους/στις μαθητές/ριές μας στηρίζοντας την εκπαιδευτική τους πορεία.

Διατηρούν σταθερή συνεργασία με το ΜΕΘΟΔΙΚΟ και διαθέτουν πολυετή θητεία στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

​Είναι καθηγητές/ριες ειδικευμένοι ανά τομέα, γνωστικό αντικείμενο και μάθημα και επιλέγονται προσεκτικά με βάση τον τομέα ειδίκευσής τους.

​Συμμετέχουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση των τμημάτων, των διαγωνισμάτων και των συγγραμμάτων.

​Αξιολογούνται συνεχώς για τη δουλειά τους.

​Ακολουθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης, προσαρμόζοντάς τα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ριών τους.

​Αφιερώνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας, όπου κρίνεται απαραίτητο.

​Αναθέτουν επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνουν προσομοιωτικές ασκήσεις, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/ριών ακόμη και με τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης.

Εκπαιδευτικοί

Υποστήριξη

Προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/ριών από ειδικό στη συμβουλευτική καθοδήγηση για τη διαχείριση του άγχους, του χρόνου μελέτης, κλπ. καθ’ όλη τη  διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ιδιαίτερα κατά την περίοδο των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Σε καθορισμένα διαστήματα θα διεξάγονται ομιλίες από εκπαιδευτική σύμβουλο που θα απευθύνονται τόσο στους/στις μαθητές/ριες αλλά και στους γονείς/κηδεμόνες τους με θέματα που αφορούν τη στήριξη των μαθητών/ριών μας σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία.

Βοηθητικό υλικό σημειώσεων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή υποστηρίζουν διδακτικά το έργο μας.

 

Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθενται τα συγγράμματα των εκδόσεων του εκπαιδευτηρίου μας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, απόλυτα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

 

Οι εκδόσεις μας αποτελούν προϊόν πολύχρονης συνεργασίας των συγγραφικών μας ομάδων, που διαρκώς αναπροσαρμόζονται με ετήσια ανανεώσιμο υλικό.

ΒΙΒΛΙΑ.jpg

Εκδόσεις

Τμήματα

Οι τάξεις μας αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων εξασφαλίζοντας ομαλούς ρυθμούς στη μετάδοση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

Άνετο και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης με αίθουσες ασφαλείς, ευήλιες, αεριζόμενες, κλιματιζόμενες που ανταποκρίνονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Αίθουσες διδασκαλίας

Μελέτη

Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/ριες να μελετούν και να ολοκληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των μαθητικών τους υποχρεώσεων μέσα στον χώρο του σχολείου μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος υπό την επίβλεψη των διδασκόντων για μεγαλύτερη εμβάθυνση και επίλυση τυχόν αποριών επί της διδαχθείσας ύλης.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες, παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση σχετικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών/ριών με οργανωμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα και άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση και τους/τις καθηγητές/ριες.

Επίσης, προσφέρουμε στους γονείς/κηδεμόνες τη δυνατότητα να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή, γρήγορα και άμεσα, για την πρόοδο των παιδιών τους (βαθμολογία, απουσίες κλπ.) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 4schools.

Ενημέρωση

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στο σχολείο μας είναι εύκολη, καθώς το ΜΕΘΟΔΙΚΟ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Κορωπίου και δίπλα από στάση ΜΜΜ.

​Η μετακίνηση προς και από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ εξυπηρετείται από αστικά λεωφορεία καθώς και από τα ΚΤΕΛ που διέρχονται από την πόλη του Κορωπίου.

Γυμναστική και αθλοπαιδιές στο ανοιχτό και κλειστό Δημοτικό Σταδίο Κορωπίου "Γεώργιος Παπασιδέρης"

Stadio_2019.jpg

Γυμναστική και Αθλοπαιδιές

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Παρέχεται ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες με σκοπό να βοηθήσουμε τους/τις μαθητές/ριες μας να ανταποκριθούν με επιτυχία στο κομβικό σημείο της επιλογής κλάδου σπουδών.

Το κόστος φοίτησης στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ σχολείο είναι χαμηλό και προσιτό στη μέση ελληνική οικογένεια αφού οι τιμές των διδάκτρων κυμαίνονται στα επίπεδα των τιμών ενός φροντιστηρίου.

Δίδακτρα

bottom of page