Αίτηση Προεγγραφής

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για προεγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο μας. Η δήλωση προεγγραφής δεν σας δεσμεύει, αλλά σας εξασφαλίζει ότι, εφόσον υπάρχει θέση στην τάξη που επιλέγετε, αυτή θα κρατηθεί έως ότου επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής η οποία περιλαμβάνει προσωπική επαφή γονέα-κηδεμόνα και σχολείου.

Πριν την προεγγραφή σας δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Γυμνάσιο μας, το Λύκειο μας, τα προγράμματα σπουδών μας καθώς και τον κανονισμό του σχολείου μας. 

Η εγγραφή στις τάξεις της Α Γυμνασίου και της Α Λυκείου προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των εισαγωγικών εξετάσεων του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, την ημερομηνία διεξαγωγής, τα μαθήματα και την ύλη των εξετάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.