Κανονισμός Σχολείου

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η αρμονική συνύπαρξη εκτός από την αμοιβαία ευγένεια και σεβασμό προϋποθέτει και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου ώστε να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτού σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.

Για την ακόμα πιο εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, αποφασίσαμε να τυπώσουμε και να εκδώσουμε, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου του οποίου πρέπει να λάβουν γνώση οι γονείς και οι μαθητές/τριες.

 

Οι κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις της διεύθυνσης και των διδασκόντων και έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών/τριών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του σχολείου.

 

Προσπάθεια όλων είναι να δημιουργήσουμε ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

 

Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι σεβαστός από όλους και να εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το σχολείο θα είναι υποχρεωμένο να ελέγξει πειθαρχικά τον/την μαθητή/τρια και να επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

 

Σε περιπτώσεις μαθητών/τριών που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση αυτοί θα απομακρύνονται οριστικά από το σχολείο.

 

Είμαστε σίγουροι, ότι ο κανονισμός θα γίνει σεβαστός από όλους, δηλαδή εκπαιδευτικούς – μαθητές/τριες – γονείς και ότι το σχολείο μας θα γίνει πρότυπο λειτουργίας.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Για την εγγραφή των νέων μαθητών/τριών στο σχολείο απαιτείται η συμπλήρωση των εντύπων εγγραφής, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν δημοσιοποιούνται σε κανένα.

 

Με την εγγραφή προκαταβάλλεται το 10% του συμφωνηθέντος ποσού.

 

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 9 ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

 

Η πληρωμή γίνεται:

 • στο Σχολείο κατά το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα.

 

 • με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

 

 • με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με IBAN: GR9201715700006570110017611

 

Για την επανεγγραφή του/της μαθητή/τριας για το επόμενο σχολικό έτος απαιτείται η προκαταβολή πάλι του 10% των διδάκτρων της επόμενης χρονιάς κατά την επίδοση της τελικής βαθμολογίας και πάντως όχι αργότερα της 10ης Ιουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται δεδομένη η διακοπή της φοίτησης του/της μαθητή/τριας και η θέση θα δίνεται σε νεοεγγραφόμενο/η.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Μια απουσία χαρακτηρίζεται ακαταχώρητη όταν:

 

 • προκύπτει από την συμμετοχή του/της μαθητή/-τριας σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή με πράξη των διδασκόντων,

 

 • γίνεται από μαθητή/τρια διαφορετικού θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες,

 

 • σχετίζεται με μεταγραφή του/της μαθητή/τριας σε άλλο σχολείο,

 

 • οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.

 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

α) Μαθητής/τρια με σύνολο απουσιών μέχρι 114 δεν έχει καμία συνέπεια.

 

β) Μαθητής/τρια με σύνολο απουσιών μεγαλύτερο από 114 (για όλο το έτος) απορρίπτεται και η φοίτησή του/της είναι ανεπαρκής. Οι μαθητές/τριες σ’ αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη  φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του/της μαθητή/τριας ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υπεύθυνα για την φοίτηση του μαθητή.

 

Η διεύθυνση του σχολείου αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την κρίση του.

 

Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του σχολείου.

 

Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες ελέγχονται πειθαρχικά.

 

Αν οι απουσίες πραγματοποιούνται σε ώρα που το τμήμα γράφει διαγώνισμα χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ο/η  μαθητής/τρια  που  απουσιάζει  αυθαίρετα βαθμολογείται με μηδέν.

 

Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές, συγκεντρώσεις του σχολείου χωρίς την δικαιολόγησή τους από τον κηδεμόνα ή την άδεια από τον Διευθυντή θεωρούνται αδικαιολόγητες.

 

Η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια εξόδου των μαθητών/τριών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Εάν κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει από κάποιο μάθημα δεν απαλλάσσεται από την μελέτη, την προπαρασκευή ακόμη και την εξέταση στο μάθημα αυτό.

 

Μαθητής/τρια που προσέρχεται με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κατά την κρίση του διδάσκοντα δεν γίνεται δεκτός παίρνει απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο του Διευθυντή.

 

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με την παιδαγωγική πρακτική του σχολείου οι απουσίες θεωρούνται ανεπίτρεπτες και ασκείται πειθαρχικός έλεγχος γι’ αυτές. Το όριο των 114 απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιτρεπόμενο ή ανεκτό ή δικαίωμα του/της μαθητή/τριας.

Εκτός από την καταχώρηση των απουσιών, γίνεται ενημέρωση των γονέων και εφ’ όσον διαπιστωθεί, ότι έγιναν εν’ αγνοία τους, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος.

 

Οι μαθητές/τριες και οι γονείς τους πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των απουσιών, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και το σχολείο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΤΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΣΕ   ΘΕΜΑΤΑ   ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ   ΑΠΟΥΣΙΩΝ   ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

 

α) Απουσία ή καθυστέρηση 1ης ώρας:

 

Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις.

 

Μαθητής/τρια που προσέρχεται με καθυστέρηση μέχρι 5΄ γίνεται δεκτός/ή χωρίς απουσία αλλά του/της γίνεται παρατήρηση. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 5΄ μπορεί να γίνει και πάλι δεκτός/ή στην τάξη αφού ενημερώσει τον Διευθυντή του Σχολείου.

 

Μαθητής/τρια που κατά την διάρκεια του μήνα έχει έρθει πάνω από 3 φορές με καθυστέρηση πέραν των 5΄ (κατά την 1η ώρα) ελέγχεται πειθαρχικά.

 

β) Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες:

 

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή/τριας σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο/η μαθητής/τρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Μαθητής/τρια που δεν γίνεται δεκτός/ή παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο του Διευθυντή από τον διδάσκοντα καθηγητή για να του ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

 

γ) Απουσία από ενδιάμεσες ώρες:

 

Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα που η τάξη γράφει διαγώνισμα ή τεστ, ο/η μαθητής/τρια που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μηδέν.

 

δ) Μη προσέλευση στην πρωινή προσευχή:

 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και οι μαθητές/τριες άλλων θρησκευτικών δογμάτων και τούτο διότι μετά  την  προσευχή  γίνονται  σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή.

 

Μαθητής/τρια  ο/η  οποίος/α  βρίσκεται  εντός  της  αίθουσας  κατά  τη  διάρκεια  της  πρωινής  συγκέντρωσης, οδηγείται  από  τον εφημερεύοντα καθηγητή στον Διευθυντή και ελέγχεται πειθαρχικά.

 

ε) Απουσίες από συγκεντρώσεις:

 

Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις (ομιλίες, γιορτές) παίρνουν απουσία/ες και ελέγχονται πειθαρχικά.

 

ζ) Απουσίες από σχολικούς περιπάτους – μονοήμερες εκδρομές:

 

Η  συμμετοχή  όλων  των  μαθητών/τριών  σε  σχολικούς  περιπάτους  ή  μονοήμερες  εκδρομές  είναι υποχρεωτική.

η) Απουσίες – απαλλαγές από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής:

 

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής φορώντας την αθλητική τους ενδυμασία (φόρμες γυμναστικής).

 

Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής χωρίς φόρμες γυμναστικής παίρνουν απουσία.

 

Ημερήσιες απαλλαγές από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δίνονται μόνο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα ή τον Διευθυντή και μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές/-τριες που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή ασθένειας, οπότε οι μαθητές/τριες μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους.

 

θ) Ωριαίες αποβολές:

 

Μαθητής/τρια ο/η οποίος/α παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του διδάσκοντα, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με απουσία.

 

Επίσης με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθητές/τριες που τρώνε  ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος. Τα κάθε είδους φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα εφ’ όσον δεν καταναλωθούν στο διάλειμμα, οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να τα φυλάσσουν στους ατομικούς τους φωριαμούς για να τα καταναλώσουν στο επόμενο διάλειμμα.

 

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες τιμωρούνται με ωριαία αποβολή σε καμία περίπτωση δεν μεταβαίνουν στον αύλειο χώρο, ενώ μετά το κτύπημα του κουδουνιού ο διδάσκοντας του μαθήματος τους/τις συνοδεύει στο γραφείο του Διευθυντή.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

 

Οι  κανόνες συμπεριφοράς που το σχολείο θεωρεί αναγκαίο  να  τηρούνται,  για  να  επιτυγχάνεται  τόσο η  απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση όσο και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής, είναι οι εξής:

 

Κάθε μαθητής/τρια οφείλει να συμπεριφέρεται τόσο προς τους καθηγητές του, όσο και προς τους/τις συμμαθητές/τριές του/της με ευγένεια, εκτίμηση και σεβασμό της προσωπικότητάς τους, όπως αρμόζει σε ένα υπεύθυνο άτομο και αυριανό επιστήμονα.

 

 • Κάπνισμα:

 

Για να αποθαρρυνθούν οι μαθητές/τριες από την επικίνδυνη αυτή για την υγεία συνήθεια πρωτίστως, αλλά και για λόγους αισθητικής, απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου και η τιμωρία είναι αυστηρότατη.

 

Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και στον δρόμο δεδομένου, ότι οι μαθητές/τριες μας αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και όταν δεν βρίσκονται σ’ αυτό.

 

Επίσης το κάπνισμα απαγορεύεται και σε οποιαδήποτε εκδρομή είτε ημερήσια, είτε πολυήμερη.

 

 • Ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας (κινητό τηλέφωνο – tablet – laptop κλπ.):

 

Απαγορεύεται αυστηρά τη χρήση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών εγγραφής ήχου και εικόνας στους χώρους του σχολείου.

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει ο/η μαθητής/τρια να έχει μαζί του κάποια ηλεκτρονική συσκευή για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, τότε είτε το φυλάσσει στον ατομικό του φωριαμό, είτε το παραδίδει στον Διευθυντή για φύλαξη.

 

Ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται από μαθητή/τρια ή είναι σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος θα φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή, θα παραδίδεται μόνο στους γονείς, ενώ ο/η μαθητής/τρια θα ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών στο πλαίσιο ορισμένων μαθημάτων (Πληροφορική  - Εικαστικά – Τεχνολογία) και εφόσον τους ζητηθεί από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

 

 • Συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα των άλλων:

 

Οι μαθητές/τριες κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και τις δικές τους δυνατότητες χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα η συμμόρφωση τους σε ορισμένους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή είναι απαραίτητη αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και προστατέψουν τα δικαιώματά τους τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη σχέση τους με τους φορείς του σχολείου.

 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν:

                  

__Να  σέβονται  το  δικαίωμα  των  συμμαθητών/τριών  τους  για  μάθηση  καθώς  επίσης  και  το  δικαίωμα  των καθηγητών να διδάξουν.

 

__ Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν την διεξαγωγή των μαθημάτων και των υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων.

 

__ Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μη έχουν επιθετική συμπεριφορά.

 

__  Να σέβονται τους/τις συμμαθητές/τριές τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του σχολείου. Ο/Η μαθητής/τρια που προκαλεί φθορές ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη για την αποκατάσταση βαρύνει τον/την ίδιο/α.

 

__  Να μη φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που αντιβαίνουν στην σχολική δεοντολογία.

 

__ Να μη χρησιμοποιούν το όνομα ή το έμβλημα του σχολείου (π.χ. αφίσες, εκδηλώσεις, εκπομπές, τύπος) χωρίς την έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση.

 

__  Να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται έγκαιρα στις στάσεις και να χρησιμοποιούν πάντα το λεωφορείο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο που έχουν δηλώσει.

 

__  Κατά την διάρκεια των τεστ ή των διαγωνισμάτων οι μαθητές/τριες πρέπει να πειθαρχούν με τις υποδείξεις των καθηγητών τους χωρίς να δυστροπούν, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού, ο/η μαθητής/τρια βαθμολογείται με μηδέν και ελέγχεται πειθαρχικά.

 

__ Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου.

 

__  Να  αποφεύγουν  συμπεριφορές  που  υποβαθμίζουν  το  κύρος  των  μαθητικών  συνελεύσεων  και  να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών.

 

__  Να συμπεριφέρονται εν γένει με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους/τις ίδιους/ιες ως άτομα, τους γονείς τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές/τριες οφείλουν:

 

__  Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.

 

__ Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων.

 

__  Να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους.

 

__  Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων.

 

__  Να μη φέρνουν στις αίθουσες φαγητά ή αναψυκτικά.

 

Κάθε φθορά αναφέρεται στο γραφείο του Διευθυντή  και  ο  μαθητής  που  την  προκάλεσε  ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.

 

Το σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους προηγούμενους κανόνες, γιατί θεωρεί ότι η παραβίασή τους προσβάλλει το ίδιο το σχολείο.

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

Το σχολείο θεωρώντας, ότι οι σχολικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής διοργανώνει ημερήσιες και πολυήμερες ποιοτικές εκδρομές που στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία αλλά τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών/τριών, όσον αφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας αλλά και άλλων χωρών της Ευρώπης.

 

Είναι αυτονόητο, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της εκδρομής θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει αρμονική συνεργασία μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών.

 

Έτσι οι μαθητές/τριες θα πρέπει:

 

 • Να φέρουν υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί από το σχολείο και η οποία θα φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

 

 • Να υπακούουν αγόγγυστα στις εντολές  του  αρχηγού  της  εκδρομής  και  των  συνοδών  καθηγητών στη  διάρκεια  της εκδρομής.

 

 • Να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς στα μεταφορικά μέσα καθώς επίσης και στα ξενοδοχεία.

 

 • Να γνωρίζουν, ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ είτε στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους διασκέδασης. Να είναι συνεπείς στα ραντεβού της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.

 

 • Να είναι προσεκτικοί με την σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών/τριών τους.

 

 • Να γνωρίζουν, ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ’ αρχής δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.

 

 • Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το σχολείο.

 

Το σχολείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στα παραπάνω για τον λόγο αυτό ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα πειθαρχικά τους/τις μαθητές/τριες που δημιουργούν προβλήματα  και  ανάλογα  με  το  βάρος  του παραπτώματος τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Οι μαθητές/τριες πρέπει  να έρχονται το πρωί πριν από την έναρξη της πρωινής προσευχής και αποχωρούν το μεσημέρι μετά  το  πέρας  του σχολικού τους  προγράμματος .

 

Σε καμία περίπτωση  δεν  χρησιμοποιούν μηχανάκι (βαρύτατο παράπτωμα).

 

Κανένας/Καμία μαθητής/τρια δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος.

 

Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει μαθητής/τρια για λόγους υγείας πρέπει οπωσδήποτε να πάρει άδεια από τον Διευθυντή. Σε περίπτωση για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους είναι υποχρεωμένος ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια.

 

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ

 

Ως απουσιολόγος σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, ο/η μαθητής/τρια που συγκέντρωσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

 

Κατά την έναρξη κάθε  διδακτικής ώρας ο/η απουσιολόγος κάνει καταμέτρηση των  μαθητών/τριών  και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέχεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.

 

Όταν κάποιος μαθητής/τρια είναι τιμωρημένος/η με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, ο/η απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων.

 

Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο/η απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών στη διεύθυνση.

 

Ο/Η απουσιολόγος είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση.

 

Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο υπεύθυνος/η είναι ο/η απουσιολόγος και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

 

Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον/την απουσιολόγο, ο/η οποίος/α ελέγχεται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

 

Με  ευθύνη  του/της  απουσιολόγου  ενημερώνεται  η  διεύθυνση  του  σχολείου  με  ειδικό  σημείωμα  που προσκομίζεται κατά το πρώτο διάλειμμα για τους/τις απόντες, προκειμένου να γίνει τηλεφωνική ενημέρωση.

 

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

 

Η συμμετοχή στις παρελάσεις είναι προαιρετική.

 

Ο/Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και πρέπει να έχουν εξ’ αρχής σαν δεδομένο, ότι θα εκπροσωπήσουν το σχολείο.

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Οι μαθητές/τριες του σχολείου, υποχρεούνται να είναι επιμελείς και να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, όποιες και αν είναι αυτές. Μαθητές/τριες οκνηροί και  αδιάφοροι προς τα μαθήματα δεν έχουν θέση στο σχολείο  και απομακρύνονται. Ως ελάχιστη ικανοποιητική επίδοση για την παραμονή ενός μαθητή στο σχολείο θεωρείται ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) να είναι μεγαλύτερος του 14,5.

 

Μαθητής με ΓΜΟ μικρότερο του 14,5 αλλά μεγαλύτερη του 14, έχει δεύτερη ευκαιρία την επόμενη χρονιά να επανορθώσει.

 

Μαθητής/τρια που συγκεντρώνει ΓΜΟ μικρότερο του 14 απομακρύνεται από το σχολείο με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα. Παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια παραμείνει στο σχολείο, ο γονέας αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόφασης αυτής.

ΠΟΙΝΕΣ

 

Οι ποινές που επιβάλλονται από το σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους/τις μαθητές/τριες που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μη επαναληφθούν στο μέλλον.

 

Το ύψος της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπ’ όψιν και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του/της μαθητή/τριας στο σχολείο και στην σχολική ζωή.

 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρες

Ζ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 

Η παρατήρηση  είναι  η  ελαφρότερη  των  κυρώσεων, δεν  καταχωρίζεται  στα  βιβλία  του  σχολείου  και αποσκοπεί  στην προειδοποίηση του μαθητή.

 

Η επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων και στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή.

 

__ Οι κυρώσεις Α, Β, Γ επιβάλλονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.

__ Οι κυρώσεις Α, Β, Γ, Δ επιβάλλονται από τον Διευθυντή

__ Οι κυρώσεις Α, Ε επιβάλλονται από το συμβούλιο του τμήματος (Διευθυντής και διδάσκοντες).

__ Από την ολομέλεια του συλλόγου των διδασκόντων όλες οι κυρώσεις.

 

Οι αποβολές λαμβάνονται υπ’ όψιν στο τέλος του σχολικού έτους για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του.

 

Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ όταν τηρούν απολύτως το σχολικό κανονισμό, ΚΑΛΗ όταν τον τηρούν όχι όμως χωρίς παρακλήσεις και ΜΕΜΠΤΗ όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

 

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών αποτελεί στοιχείο για χρήση αποκλειστικά σχολική, αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους και μετά την οριστική έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τροποποιηθεί.

Μαθητής/τρια, ο οποίος συγκεντρώνει πέντε επιπλήξεις ή τρεις αυστηρές επιπλήξεις αποβάλλεται για μία ημέρα από τα μαθήματα.

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά, είτε με ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή το οποίο πρέπει να επιστρέψει με την υπογραφή του.

 

Τέλος σε μαθητές/τριες που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα ο σύλλογος των διδασκόντων με αιτιολογημένη απόφασή του, τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το σχολείο.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με τον ρόλο τους αναπτύσσοντας παράλληλα τέτοια συμπεριφορά ώστε να διαμορφώνουν ήρεμο,  ευχάριστο  και συνεργατικό κλίμα μέσα στο σχολείο.

 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή σε τμήματα της ίδιας τάξης καθώς έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής των.

 

Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να έχουν οργανωτική υπόσταση, κατακόρυφη συνεργασία και να αναλαμβάνουν ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης  των προβλημάτων.

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα τους, την μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν καθώς δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς ιδίως σε μαθητές/τριες μικρότερων ηλικιών.

 

Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να ζητούν να έχουν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/τριών τους καθώς και σε θέματα υγείας τους, ώστε να  προσαρμόζουν  ανάλογα  την  συμπεριφορά τους και να προφυλαχθούν από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις τους μαζί τους.

 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για τον/την μαθητή/τρια αλλά και σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο. Οι τυχόν εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα χωρίς να καταφεύγουν συχνά στον Διευθυντή για προβλήματα που θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

 

Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν. Παράλληλα ευαισθητοποιούν τους/τις μαθητές/τριες σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

 

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται από τους εφημερεύοντες καθηγητές κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και από τους αντίστοιχους διδάσκοντες καθηγητές κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης των μαθητών/τριών από τις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια για τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις, την συμπεριφορά, θέματα διαγωγής, βαθμολογίες ,εξετάσεις και γενικά σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στην σχολική κοινότητα και γι’ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που πρέπει να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης του σχολείου διαθέτοντας υψηλό κύρος, πειθώ, διοικητικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς θα πρέπει να γίνεται κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται.

 

Όταν επικοινωνεί με τους/τις μαθητές/τριες, όταν απευθύνεται σ’ αυτούς/ες ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ αυτούς/ές, καθώς η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.

 

Ακραία συμπεριφορά προς τους/τις μαθητές/τριες, με αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς θεωρείται αρνητικό στοιχείο αφού περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο,  τις παραινέσεις, τις συμβουλές και γενικότερα τα θετικά κίνητρα.

 

Ο Διευθυντής πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο σχολείο, να δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού. Όταν απαιτείται πρέπει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του για παρατηρήσεις, υποδείξεις, αποδοκιμασία πράξεων ή φαινομένων, αλλά και επιβολή ποινών γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

 

Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση την συμπεριφορά του σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους.

 

Ο Διευθυντής πρέπει να έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια αφού οι αποφάσεις του τότε θα έχουν μεγαλύτερο κύρος καθώς θα προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.

 

Ο Διευθυντής με τις εμπειρίες και τις γνώσεις του σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας  κατανόησης  και  εκτίμησης  ανάμεσα  σ  αυτόν  και  τους  εκπαιδευτικούς  εξασφαλίζοντας  την συναίνεση και συνεργασία τους καθώς τους αναγνωρίζει την προσωπικότητα και την αξία τους.

 

Ο  Διευθυντής  πρέπει  να  κατανοεί  το   σημαντικό   ρόλο   του   ανθρώπινου   παράγοντα   στο   σχολείο αναπτύσσοντας θετικές στάσεις απέναντι σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, και γονείς.

 

ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

Φυσικοί κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας ορίζονται ο πατέρας και η μητέρα του εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του μαθητή.

 

Για την επιτυχία του κοινού σκοπού της αγωγής και της μόρφωσης των μαθητών/τριών θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

 

Ειδικότερα:

 

 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί είναι ο κηδεμόνας ο οποίος με τη σειρά του θα συνεργαστεί με το σχολείο.

 

 • Για την συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα.

 

 • Ο κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το/τη μαθητή/τρια αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορούν να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

 

 

 

Η εγγραφή και η φοίτηση του/της μαθητή/τριας στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του γονέα ή κηδεμόνα όλων των όρων του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου.

Τον κανονισμό του σχολείου μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.