Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ, ενισχύοντας στην πράξη τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών/ριών του, σας παρέχει πρόσβαση στην τράπεζα πληροφοριών της

Πύλης Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 (Απαιτείται ο κωδικός που σας δίνεται από το σχολείο)