Νέες Εγγραφές

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η σελίδα αυτή αφορά τους/τις μαθητές/ριες που εγγράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο μας. 
Παρακάτω θα βρείτε τα έγγραφα και τις φόρμες στοιχείων και υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) είναι υποχρεωτικό για να μπορεί να συμμετέχει ο/η μαθητής/ρια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Το ΑΔΥΜ (μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον γιατρό και προσκομίζεται στη Διεύθυνση του σχολείου. 

Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να λάβουν γνώση για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Το GDPR μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τις παρακάτω φόρμες που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών/ριών, των γονέων/κηδεμόνων, την υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς και τη δήλωση συναίνεσης-συγκατάθεσης των προσωπικών δεδομένων.