Διαθεσιμότητα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

Ο αριθμός των μαθητών/τριών σε κάθε τάξη είναι περιορισμένος. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των θέσεων ανά τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022. 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

         Διαθέσιμες θέσεις

         Περιορισμένες θέσεις

         Μη διαθέσιμες θέσεις

Η ένδειξη των περιορισμένων θέσεων σε κάποια τάξη δηλώνει ότι οι κενές θέσεις είναι λιγότερες από πέντε.

Α Γυμνασίου

Β Γυμνασίου

Γ Γυμνασίου

Α Λυκείου

Β Λυκείου

Γ Λυκείου