Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ Λύκειο είναι ένα Ιδιωτικό Λύκειο το οποίο συνδυάζει με επιτυχία την αποτελεσματική και ουσιαστική μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου σε ένα οικογενειακό και φιλικό εκπαιδευτικό κλίμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας διακρίνεται για την προσφορά γνώσεων, την εξοικονόμηση καθημερινού χρόνου αλλά και για το χαμηλό οικονομικό του κόστος. Αυτό που όμως σίγουρα μας ξεχωρίζει είναι ότι οποιαδήποτε ενισχυτική και φροντιστηριακή βοήθεια χρειάζονται οι μαθητές/τριες παρέχεται αποκλειστικά μέσα στο σχολείο.

Με περιορισμένο αριθμό ατόμων ανά τμήμα στοχεύουμε στην εντατική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων διαμορφώνοντας ειδικά το πρόγραμμα σπουδών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

 Η διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων γίνεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στείρα αποστήθιση της διδακτέας ύλης.

 

Τα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ σχολείο είναι πολλά και σημαντικά.

 

 • Ειδικά προγράμματα 

 • Αξιοποίηση χρόνου

 • Ιδανικό περιβάλλον φοίτησης

 • Ανανεωμένο επιτελείο καθηγητών ειδικευμένο ανά τομέα με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα

 • Ψυχολογική υποστήριξη

 • Εκδόσεις που υποστηρίζουν το διδακτικό έργο

 • Ολιγομελή τμήματα ενιαίας και φροντιστηριακής δομής

 • Μελέτη στον ίδιο χώρο με την επίβλεψη του καθηγητή

 • Συστηματική ενημέρωση

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός

 • Εύκολη πρόσβαση

 • Γυμναστική σε ειδικούς χώρους άθλησης

 • Χαμηλό κόστος φοίτησης

 

Πιο αναλυτικά:

ΚΟΡΩΠΙ

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle