Πρόγραμμα Σπουδών

Groups & Ιδιαίτερων

 

Για τα τμήματα που δημιουργούνται από groups 2 ή 3 ατόμων καθώς και τα ιδιαίτερα μαθήματα διαμορφώνεται ειδικό πρόγραμμα με διαφορετικές εβδομαδιαίες ώρες από τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηριακών μαθημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή/-τριας.