Θερινά Προγράμματα

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα θερινά προγράμματα του Γυμνασίου έχουν ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών/τριών στα βασικά μαθήματα της επόμενης τάξης. 

Γυμνάσιο

Τα θερινά μαθήματα του Γυμνασίου διαρκούν 3 εβδομάδες και ξεκινούν μετά τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα

  • Λογοτεχνία

  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

  • Μαθηματικά

  • Φυσική 

  • Χημεία

  • Αγγλικά

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα θερινά προγράμματα του Λυκείου έχουν ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών/τριών στα βασικά μαθήματα των επόμενων τάξεων και κυρίως αυτά των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Από

Α προς Β Λυκείου

Τα θερινά μαθήματα διαρκούν 3 εβδομάδες ξεκινώντας μετά τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο/η μαθητής/τρια.

Το πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων αυτών μπορείτε να το δείτε εδώ.

Από

Β προς Γ Λυκείου

Τα θερινά μαθήματα διαρκούν 6 εβδομάδες ξεκινώντας μετά τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις και είναι υποχρεωτικά για όλους τους/τις μαθητές/τριες του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ σχολείου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο/η μαθητής/τρια.

Το πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων αυτών μπορείτε να το δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΨΗ 2.jpg

ΚΟΡΩΠΙ

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle